Dark Overlay
FO Akershus

FO Akershus

FO Akershus har rundt 2100 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Akershus hovedmål er å bedre medlemmenes lønns-og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).