Tillitsvalgtskolering:

  • 4.-7. september - Arbeidslivskurs KS (mulig for NHO) - Trondheim
  • (6.-8. september - Arbeidslivskurs Virke - Oslo)
  • 19.-21. september - Turnuskurs - Trondheim

 

Fagdager:

  • 4. desember - Fagdag barnevern - Trondheim

 

Representantskap:

  • 17.-18. oktober - Trondheim

 

Kurs for tillitsvalgte i stat, vil ha en del av sin skolering gjennom LO Stat. Se egen side.

Planen oppdateres så snart dato er satt for andre aktiviteter.  Det vil bl.a. komme skolering for de som er delegater (inkl. vara) til landsmøtet. Informasjon og påmelding vil som vanlig ligge i kursoversikten til avdelingen.

Tar forbehold om endring av datoer!