Søk

Du er her:

Aktuelle publikasjoner

 

 

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid (revidert februar 2013)

Last ned (pdf)

 

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Last ned (pdf)

Fokus på yrkesskaderettighetene
Heftet gir råd og veiledning til tillitsvalgte når det gjelder yrkesskade, gruppelivforsikring og ulykkesforsikringer.

Last ned (pdf)

Trusler og vold på arbeidsplassen
Trusler og vold på arbeidsplassen (veileder og arbeidsbok) er oppdaterte verktøy for å sette denne problematikken på dagsorden.

Les mer og last ned her

 

 

 • Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

  08.02.2017

  FO, Fagforbundet, NSF og Delta har i samarbeid utarbeidet en veileder og et utkast til en årsturnusavtale. Målsettingen med veilederen er å gi råd til tillitsvalgte om forhold knyttet til etablering av årsturnus. Vi håper veilederen vil være til nytte for tillitsvalgte i den lokale turnusprosessen.

 • Veileder om netthets

  15.11.2016

  Denne veilederen er ment som hjelp til våre medlemmer og tillitsvalgte i arbeidet med å forebygge og håndtere netthets

 • Veileder om varsling

  06.10.2014

  Hefte som drøfter varsler-rollen. 14 sider A4

 • Det positive navet

  03.09.2014

  Erfaringsheftet "Det positive navet" ble lansert i 2014.

 • Ny Fafo-rapport om arbeidstid og fleksibilitet

  18.12.2013

  Fafo har i dag offentliggjort en ny rapport om arbeidstid og fleksibilitet. Utvidet overtid, gjennomsnittsberegning eller kortere hviletid mellom arbeidsøktene er blant tiltakene. Lokale avtaler om slike tiltak byr sjelden på problemer, konkluderer Fafo.

 • Turnusplanlegging

  17.04.2012

  Et FO-hefte om turnusplanlegging. Det kan bestilles via FO-avdelingene og er tilgjengelig for nedlasting.

 • Nytt temahefte om Arbeidstid og helse

  04.03.2011

  Formålet med heftet er å bidra til at tillitsvalgte og verneombud får kunnskap om lov -og avtaleverk på arbeidstidsområdet, sammenhengen mellom arbeidstidsordninger og helse, hvilke tiltak som anbefales på bakgrunn av forskning og tips til hvordan en kan gå fram for å få en arbeidstidsordning som i størst mulig grad tar hensyn til helse og sikkerhet.

 • Trusler og vold på arbeidsplassen

  21.10.2009

  Trusler og vold på arbeidsplassen (veileder og arbeidsbok) er oppdaterte verktøy for å sette denne problematikken på dagsorden.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning