Mandag denne uken ble en kvinne i 50-årene drept på jobb på Nav-kontoret på Årstad i Bergen. Dette preger kollegaene, lokalsamfunnet og sosialarbeidere i hele landet. 

FO kondolerer og tenker på de pårørende og dem rundt. Dette er også en sak som dominerer nyhetsbildet denne uken. FO har fått en rolle som talsperson fordi vi organiserer en stor andel av de ansatte i Navs førstelinje. 

Kollegaene av den avdøde kaller henne en dyktig og godt likt medarbeider. Oddny Miljeteig skriver i BA at dette er en dyster påminnelse om hvor utsatt man er i velferdsstatens frontlinje. Nav-ansatte er fem ganger mer utsatt for vold og trusler og to av tre kjenner til slike hendeler på egen arbeidsplass, i følge en Fafo-rapport FO bestilte i 2019. Så langt i år er det rapportert 1046 uønskede hendelser i Nav. Kontor i hele landet er preget over hendelsen i Bergen. Hovedverneombud i Nav Stat, Stein Arne Hammersland, sier til Klassekampen at det er gjort grep som øker tryggheten og at antallet hendelser har gått ned siden 2016. Sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Nettavisen at slike saker dessverre er en realitet. Nav-tillitsvalgte sier at dette må bidra til en debatt om sikkerheten i Nav. FO-leder Mimmi Kvisvik stiller tre krav til tiltak, hvorav et er en helhetlig gjennomgang av Nav. Sosialministeren varsler nå at sikkerhetsrutinene skal gjennomgås, men FO mener dette ikke er omfattende nok. 

her er noen flere saker;