Årsmøte 2016 vedtok mandat for AU for perioden 2016-2018 som du finner her (DOC, 33KB)

Arbeidsutvalget skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Arbeidsutvalget har helhetlig ansvar for FOs politikk. Arbeidsutvalget velges på årsmøte for en periode av 2 år og består normalt av fylkesleder, nestleder, fylkessekretær og et styrmedlem.  Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av avdelingsstyret.Arbeidsutvalget skal:

  • forberede styremøter, representantskapsmøter og årsmøte
  • disponere økonomien i tråd med representantskapets og styrets prioriteringer
  • fatte vedtak i saker som ikke kan vente til neste styremøte.

Arbeidsutvalget møtes hver 3 uke.  møteplan AU møter 2016 (XLSX, 10KB)

Medlemmer av Arbeidsutvalget 2016-2018

Grethe Kvist leder grethe.kvist@fo-hordaland.no 993 62 350
Bente Owren sekretær bente.owren@fo-hordaland.no 466 64 095
Renathe Remes Øen medlem renathe.oen@bergen.kommune.no 902 80 783
Mohamad Mehdi medlem mohamad.mehdi@bufetat.no 466 18 955