Årsmøte 2018 vedtok mandat for AU for perioden 2018-2020 som du finner her (DOCX, 19KB)

Arbeidsutvalget skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Arbeidsutvalget har helhetlig ansvar for FOs politikk. Arbeidsutvalget velges på årsmøte for en periode av 2 år og består normalt av fylkesleder, nestleder, fylkessekretær og et styrmedlem.  Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av avdelingsstyret.Arbeidsutvalget skal:

  • forberede styremøter, representantskapsmøter og årsmøte
  • disponere økonomien i tråd med representantskapets og styrets prioriteringer
  • fatte vedtak i saker som ikke kan vente til neste styremøte.

Arbeidsutvalget møtes hver 3 uke.  møteplan AU møter 2019 (XLSX, 33KB)

Medlemmer av Arbeidsutvalget 2018-2020

Grethe Kvist                     

leder         grethe.kvist@fo-hordaland.no              993 62 350
Mohamad Mehdi nestleder mohamad.mehdi@bufetat.no 466 18 955   
Bente Owren sekretær bente.owren@fo-hordaland.no 466 64 095
Renathe Remes Øen medlem renathe.oen@bergen.kommune.no 902 80 783