Søk

Du er her:

Arbeidsutvalget - FO Hordaland

Årsmøte 2016 vedtok mandat for AU for perioden 2016-2018 som du finner her

Arbeidsutvalget skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Arbeidsutvalget har helhetlig ansvar for FOs politikk. Arbeidsutvalget velges på årsmøte for en periode av 2 år og består normalt av fylkesleder, nestleder, fylkessekretær og et styrmedlem.  Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av avdelingsstyret.Arbeidsutvalget skal:

  • forberede styremøter, representantskapsmøter og årsmøte
  • disponere økonomien i tråd med representantskapets og styrets prioriteringer
  • fatte vedtak i saker som ikke kan vente til neste styremøte.

Arbeidsutvalget møtes hver 3 uke.  møteplan AU møter 2016

Medlemmer av Arbeidsutvalget 2016-2018

Grethe Kvist leder grethe.kvist@fo-hordaland.no 993 62 350
Bente Owren sekretær bente.owren@fo-hordaland.no 466 64 095
Renathe Remes Øen medlem renathe.oen@bergen.kommune.no 902 80 783
Mohamad Mehdi medlem mohamad.mehdi@bufetat.no 466 18 955

 

 

 

Hovedkontakter

FO Hordaland
476 77 999 | kontor@fo-hordaland.no

Grethe Kvist (Fylkesleder)
993 62 350 | grethe.kvist@fo-hordaland.no

Bente Owren (Fylkessekretær)
466 64 095 | bente.owren@fo-hordaland.no

Lena Ytreland (Organisasjonstillitsvalgt)
402 47 794 | tillitsvalgt@fo-hordaland.no

Astrid Vatten (Kontorsekretær)
476 77 999 | astrid.vatten@fo-hordaland.no

 

FO Hordaland, Folkets Hus, Lars Hillesgate 19, 3.etg. Postadresse: Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen

Fakturaadresse: FO Hordaland, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no
Bankkonto: 3208.20.55079
Org.nr. 974473801

Tlf.: 476 77 999 | kontor@fo-hordaland.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning