I verdens mest likestilte land er det en kvinnekamp det er på tide å ta, en kamp om å bli synlig: Kampen til kvinner med utviklingshemning. Kvinner som vil bli sett som kvinner, som unike individer, ikke bare som utviklingshemmede. Kvinner som mangler rettigheter vi andre tar for gitt.

I Norge tar kvinner utdanning, har jobb og karriere. Kvinner er økonomisk selvstendige. Vi kan kjøpes oss egen bolig og leve livet slik vi bestemmer det. Vi har muligheter og frihet til å gjøre det vi liker på fritida. Vi kan delta i samfunnsdebatten og være politisk aktive.

Det er selvfølgelig for mange av oss, men ikke for de Inger Hagerup skriver om sitt dikt «Våre små søsken»:

Vi har en liten søster 
Vi har en liten bror
Som er litt annerledes
Enn andre barn på jord

De kom til denne verden
- det vanskelige sted -
Med mindre håndbagasje
Enn vi er utstyrt med
 

Litt mindre håndbagasje, men de samme drømmene og de samme ønsker om et godt liv.

Ønske om en interessant og god utdannelse. Et ønske som vanskelig kan oppfylles når nesten alle de som underviser deg er assistenter.

Ønske om en egen bolig. Et ønske som vanskelig kan oppfylles om kommunen mangler tilrettelagte boliger.

Ønske om en spennende jobb. Et ønske som vanskelig kan oppfylles når det knapt finnes tilrettelagte arbeidsplasser, og alt du får er en plass på et aktivitetssenter.

Ønske om en spennende fritid. Et ønske som vanskelig kan oppfylles når boligen du bor i er underbemannet og du må være med på det de ansatte kan legge til rette for.

Ønske om å møte kvalifiserte folk når du ber om hjelp. Et ønske som vanskelig kan oppfylles når mange av de som har din bolig som sin arbeidsplass mangler riktig utdanning.

Ønske om å være politisk aktive. Et ønske som vanskelig kan oppfylles om du ikke kjenner noen som kan støtte deg på veien.

Vi voksne er så kloke
I mening og i ord
Vår lille bror og søster
Blir aldri riktig stor
 


Vi har vår eng og åker
Vi har vårt kjøpmannskap
Og vi beregner livet
I vinning og i tap

Vi ønsker oss frihet fra overgrep. #meetoo minner oss på at det ønske ikke er oppfylt. Tusenvis av kvinner har fortalte om krenkelser og overgrep, i arbeidslivet, i TV, film, teater, musikk, underholdning, i fagforeningen, på universitet og blant helsepersonell, men hvor

det av emneknagg[LH1]  til kvinner med utviklingshemning?  

Det er så lett å skubbe
De små og svake vekk
Og la dem stå tilbake
Med hjelpeløse trekk

Det er så lett å glemme
Når siste båt skal gå
Må alle passasjerer
La all bagasje stå

Inger Hagerup

La oss bruke 8.mars til å heve stemmen for våre små søsken. La oss kjempe for mennesker med utviklingshemnings rett til et fritt liv, en god jobb, bra bolig, meningsfull fritid, deltakelse i samfunnsdebatten, trygge relasjoner og frihet fra overgrep.

 

Med ønske om en solidarisk 8. mars. Gratulerer med dagen til alle kjønn.


 [LH1]