Er du foreldre og barnet ditt sliter med å finne sin plass på skolen: Sosialpedagogen vet om gode måter å finne en plass i for alle.

Har du en utviklingshemming: Sosialpedagogen vet hva som trengs slik at du kan ha like muligheter som alle andre i samfunnet.

Er du kommunaldirektør, og vil vite noe om ungdomsmiljøet: Snakk med en sosialpedagog, de jobber blant ungdommene.

Er du arbeidsledig, og sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet: Sosialpedagogen hjelper deg med å kartlegge dine ressurser og din kompetanse, slik at du kan finne den rette jobben for deg.

Er du journalist og vil skrive om rusmisbruk: Sosialpedagogen vet mye om hva misbruk gjør med mennesker og samfunn.

Opplever du vold fra noen som står deg nær: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne gode måter å komme vekk fra volden.

Er du skolelev og opplever at miljøet på din skole er preget av mobbing og utestenging: Sosialpedagogen vet hvordan dere kan få til endringer i miljøet.

Er du statsminister og vil finne gode måter å ta imot barn som har opplevde krig og traumer i Syria: Snakk med en sosialpedagog, han eller hun vet mye om hva barn som har hatt det vondt trenger for å få et godt liv.

Bruker du alt for mye tid på dataspill: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne din måte å regulere spilling og endre vaner.

Er du politiker og vil skape den beste eldreomsorgen: Sosialpedagogen kan mye om hva som må til for at mennesker skal ha god livskvalitet gjennom hele livet.

Går du i barnehagen og blir redd for at de større barna tar det du vil leke med: Sosialpedagogen kan hjelpe dere å finne trygge måter å leke sammen.

Er du flyktning og nyankommet i et fremmed land: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å bli integrert i det nye samfunnet.

Er du lokalpolitiker og vil vite mer barnverntjenesten: Snakk med en sosialpedagog. De jobber i barnevernet.

Er du pårørende til et menneske med alvorlig sykdom: Sosialpedagogen vet hva det gjør med oss mennesker å leve med bekymring og krevende omsorgsoppgaver, og kan gi deg støtte og råd i din hverdag.

Sliter du med dårlig samvittighet fordi du har mobba noen: Sosialpedagogen kan snakke med deg om hva mobbing gjør med andre mennesker, og med deg selv. Sammen kan dere finne måter som gjør at du kan slutte å mobbe.

Er du student og ensom på nytt studiested: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne din måte å få nye venner.

Er du ung eller gammel, opplever du å være en del av felleskapet eller utestengt? Når du møter en sosialpedagog møter du en som er ekspert på å legge til rette for mestring og inkludering. I løpet av livet kan hver eneste en av oss få behov for råd og hjelp. Da er det godt å vite at det finnes folk med kompetanse til å hjelpe. Velferdssamfunnet er avhengig av dyktige sosialpedagoger: Gratulerer med dagen!