Budsjettforhandlingene er i gang. Nå har stortinget mulighet til å bevilge nok penger til et kompetent og robust barnevern. Norge trenger 250 millioner til stillinger i barnevernet, slik at alle barn i Norge kan få den hjelp og beskyttelse de trenger!

Norsk barnevern har fått kritikk de siste årene, både i Norge, fra utenlandske myndigheter og i internasjonale medier. Noen ganger kan kritikken være berettiget, andre ganger ikke.  Ansatte i kommunale barneverntjenester forteller om en arbeidshverdag preget av høyt arbeidspress og høy utskifting av ansatte. De sliter med å strekke til, og å gi barna og familiene den hjelpen de trenger. Noen utsettes for hets og trusler, både direkte i møter og på sosiale medier. Det er behov for å ruste opp den etaten som skal beskytte de aller mest sårbare blant oss, barn som ikke får den trygghet og omsorg de trenger. 

 

Før stortingsvalget lovet regjeringa en historisk satsing på barnevern. Vi hadde derfor store forventninger til statsbudsjettet, og skuffelsen ble stor.  Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere finner liten satsing på å beskytte utsatte og sårbare barn og ungdom i årets budsjettforslag.

 

Regjeringen foreslår 80 millioner til kompetanseøkning i det kommunale barnevernet. Det er ikke en historisk satsning. Kompetanseøkning er viktig, men løser ikke de reelle problemer våre medlemmer har på de lokale barnevernskontorene. Mange barn og familier tenger hjelp og oppfølging og de ansatte er få. Det hjelper ikke med kompetansehevning, når vi ikke har tid til å gjøre en god og grundig jobb som er nødvendig for å gi barn og familien rett hjelp til rett tid. Våre medlemmer er kompetente og engasjerte. Vi er glade om vi får mulighet til å øke kompetansen ytterligere, men bekymret for konsekvensen om barnevernet ikke får øremerkede midler til flere kommunale stillinger. Når saksmengden er for stor kan ikke saksbehandlerne sette av tid til skolering og kompetanseøkning. Da er det ikke forsvarlig å være borte fra arbeid for å gå på kurs eller skole.

Vi vil at alle barn i Norge skal ha en trygg og god omsorgsituasjon. Derfor trenger vi en solid opptrappingsplan for barnevernet. Det må bevilges penger til både kompetansehevning og nye stillinger. Barn som kommer i kontakt med barnevern skal møte en saksbehandler som har god kompetanse og tid til å lytte til dem. Vi vil ha en bemanningsnorm i det kommunale barnevernet, slik at barna får en saksbehandler som kan gi den oppfølging og hjelp barnet og familien trenger. Ingen saksbehandler skal ha ansvar for fler enn 15 barn.

Fo Vestfold: Cecile Stenbrenden sekretær, Vidar Byholt fylkessekretær og Lise Holm fylkesleder