Sosialpedagoger verden over gjør hver deg en forskjell for barn og unge, voksne og eldre. Sosialpedagoger finner du på helsestasjoner, i barnehager, skoler og barnevern, i rusomsorgen og kriminalomsorgen, psykiatrien, i somatiske sykehus, eldreomsorgen, og i jobb med mennesker med funksjonshemminger og kognitive vansker. Kort sagt, overalt i velferdsstaten er det sosialpedagoger  som gjør en uvurderlig innsats for den enkelte og felleskapet. Bruk dagen i dag til å snakke med en sosialpedagog og lytt til hvordan hans arbeidshverdag er.

I dag skal vi spise kake og feire sosialpedagogen. Samtidig oppfordrer vi politikere og samfunnsborgere til å tenke over hvordan de viktige samfunnsinstitusjonene ville fungert uten sosialpedagogens kompetanse. Sosialpedagoger jobber for inkludering og sosial rettferdighet. De er eksperter på å skape gode felleskap mellom mennesker og forstå den enkelte i felleskapet. De vet hvordan de kan hjelpe mennesker som sliter, med å få makt i eget liv. Det forrige Stortinget valgte å ikke lovfeste sosialpedagogisk kompetanse som kjernekompetanse i kommunene. Vi ber det nye stortinget revurder den avgjørelsen.

Sosialpedagoger har en unik kompetanse til å møte og hjelpe mennesker som har ulike utfordringer i livet, en kompetanse alle kommuner trenger.

Gratulerer med dagen til alle sosialpedagoger!