Snart senker julefreden seg over landet. De fleste av oss kan se fram til en høytid med ro og trygghet sammen med være kjære. Mens vi gjør de siste juleforberedelsen, lever noen av våre aller minste under grusomme forhold i flyktningeleirer, mange av dem i Al-Hol leiren, et farlig sted for små barn.

Barn av norske mødre som reiste for å kjempe for IS. Disse barna straffes for sine foreldres ugjerninger. De lever under grusomme forhold, med mangel på absolutt alt. Det er bare et spørsmål om tid før norske barn dør i leiren.

Flere europeiske land har hentet hjem sine barn - både de barna som har mistet sine foreldre, men også barn sammen med sine mødre. FN har bedt oss om å hente hjem barna. Men Norge sitter fortsatt på gjerdet. Vi ser krangling og feighet hos regjeringen. Det er enighet om å hente foreldreløse barn, med regjeringen motsetter seg å hente barn sammen med mødrene. Der er en uakseptabel avgjørelse og går utover barn som uforskyldt har havnet i en umenneskelig situasjon.

Det er våre barn, og vi må sikre våre barns rettigheter. Stortingsmeldingen om bistand til nordmenn i utlandet sier at vi skal prioritere hjelp til norske mindreårige, når norske menn, kvinner eller barn opplever menneskerettighetsbrudd, eller når liv og helse står i fare.

Vi har ratifisert Barnekonvensjonen og forpliktet oss til: I alle handlinger som angår barn, settes barnets beste først.

Retten til familieliv er en av de sterkeste rettighetene barn har. Barn ikke skal skilles fra foreldre mot sin vilje, når det er tvingende nødvendig av hensyn til barnets beste. Barna i flyktningeleirene har opplevd ubeskrivelige traumer, å bli fratatt sin eneste omsorgsperson vil være å påføre et nytt traume. Derfor må mor reise med barnet til Norge.

Mange av mødrene har gjort alvorlige lovbrudd. Mødrene må stilles til ansvar og straffe. Samtidig skal barna fortsatt ha en relasjon til sin mor.  Norge har et rettssystem som kan straffeforfølge mødrene, og vi har lang erfaring med å ta vare på barn av foreldre som har gjort kriminelle handlinger. I barnekonvensjonen står det at når foreldre ikke kan ta vare på barna, har barna særlig rett på beskyttelse og omsorg. Vi har barnevern og helsevesen som kan ta vare på barna.

Vi vil at alle barna skal glede seg til jul og glede seg over livet. Vi vil ha barna i flyktningeleirene hjem, nå!

Mona Mathisen og Lise Holm