Hold barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp

 

«Noen ganger lar jeg være å si til pappa at jeg trenger nye klær. Han blir så lei seg når han ikke kan kjøpe det jeg trenger»

528 barnefamilier i Tønsberg får ikke barnetrygd. Det er fordi de lever i familier som mottar sosialhjelp. 528 barn, er mer enn et årskull.

 

«Det er liksom en regel i klassen at vi skal be alle jentene i bursdag, det har ikke vi penger til»

Fattigdom i Norge er mer enn mangel på mat, klær og bolig. Barn i fattige familier fratas mulighet til å delta sammen med andre barn. Gode relasjoner til jevnaldrende er avgjørende for at barn skal ha det bra, utvikle seg og ha gode liv. Barn sier at noe av det verste med å være fattig er å ikke kunne være med på det de andre gjør.

«Jeg vet ikke hva jeg skal si når de andre forteller om ferier de har vært på, vi har aldri råd til å reise noe sted»

Antallet barn i lavinntektsfamilier i Tønsberg kommune er økende i 2013 var 643 barn i 2016 hadde antallet økt til 696. I løpet av april kommer tallen for 2017. Vi frykter at økningen har fortsatt.

«Jeg tror de andre synes det er kjedelig å leke med meg, jeg har aldri noen fine leker»

Torsdag behandlet utvalget for nærings- og samfunnsutvikling et forsalg om at barnefamilier som mottar sosialhjelp skal få beholde barnetrygden. Venstre, Kristelig folkeparti og Høyre stemte ned forsalget.

FO oppfordrer posisjonen i Tønsberg bystyre til å endre vedtaket, og følge Re kommunes eksempel. Hold barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. Barnetrygden er en universell ytelse. Alle barn har rett til å motta barnetrygd, også barn i de fattigste familiene.