Vi er midt i jultida. Pengene sitter løst hos de fleste, med halvt skattetrekk - har vi mer enn vanlig å rutte med.  Samtidig sliter mange av oss med å få enden til å møtes. Det kjennes ekstra tungt i jula. Ulikhetene har økt dramatisk i Norge, og forskjellene mellom fattig og rik blir tydeligere i julen. På Finn, er det over tre hundre annonser fra mennesker som ber om hjelp i jula.

Folk som er fattige i Norge er fattige hele året. Fattigdom i Norge handler ikke først og fremst om sosial nød eller mangel på mat, men om ikke å få delta i vanlige aktiviteter, om dårligere boforhold og helse, lavere utdanning og løsere tilknytning til arbeidslivet.  For mange barn handler det om å komme tilbake i til skolen i januar og måtte lyve om julegaver de ikke fikk, og opplevelser andre barn og klassekamerater har hatt, og de ikke har mulighet til å få.

Fattige i Norge er som alle andre, med de samme mål og drømmer for livene sine. De jobber like hardt for å nå dem. Fordommer om at mennesker med dårlig råd selv er skyld i sin situasjon, ikke gidder å jobbe og eller mangler evne til å styre økonomien, er oftest helt feil og basert på uvitenhet. Det er ulike årsaker når mennesker havner i en vanskelig livssituasjon. Det kan være arbeidsledighet, sykdom, rusproblemer, store og uventede utgifter, uheldige investeringer, sykdom eller samlivsbrudd. Årsakene er mange og svært ofte sammensatt og kompliserte. De konkrete grunnene til at folk har dårlig råd er derimot enkel: det er enten mangel på lønnet arbeid eller mangel på forsvarlig inntekt fra folketrygden.

Barn velger ikke foreldre eller familienes økonomiske situasjon, men de er bekymret for foreldrene og for økonomien. Barn har det sjelden bra om ikke hele familien det bra. Barn som vokser opp i fattige familier har dårligere muligheter å utvikle seg selv og sine talenter. Vi vet at fattige barn har større risiko for å utvikle psykiske og fysiske helseplager, og lavere selvfølelse enn andre barn.

Kjenner du noen som ofte har en unnskyldning for ikke å bli med på kino eller ikke kan bli med på andre aktiviteter som koster penger? Eller vet du om noen som svarer unnvikende når du spør hva de gjorde i ferien? Barn som aldri invitere vennene med hjem? Noen som aldri viser fram gavene de forteller om etter jul? Du som alltid kan velge å delta på de aktiviteter du ønsker, har du tenkt på hvordan det ville vært om du måtte takke nei

 Nå er julen her. Det viktig å bidra til at alle får gode opplevelser og minner. FO vil oppfordre alle med mulighet til å dele av sin overflod, del med de som ikke har. Vær raus og inkluderende. Slik at alle barn kan få gode opplevelser i jula.

Vårt nyttårsforsett er å jobbe for et politisk flertall som vil økonomisk utjamning, som vil ta fatt i de direkte årsaken til at mange mennesker i Norge er fattige. Vi vil jobbe for å reversere de usosiale kuttene i ytelser fra folketrygden, og for et trygt arbeidsliv for alle. Slik kan jula bli god for alle.

God fredfylt jul og et godt nytt år til alle.