I klasserommet er læreren en viktig kunnskapsformidler. Vi vet alle hvor mye det betyr å ha en god lærer. Med en god lærer kan vi tilegne oss selv den mest kompliserte eller kjedelige kunnskapen. Kunnskapsinnlæring er viktig for alt vi skal videre i livet.

Livet kan være sammensatt og komplekst. Noen ganger så komplisert at vi sliter med å mestre det. Det er vondt å være alene og ikke finne venner. Det er ikke enkelt å følge med på skolen når du føler at ingen liker deg. Det er vanskelig å lære nye ting med hodet fullt av vonde tanker. Hvordan kan du konsentrere deg hvis du hele tiden er redd? Det er ikke enkelt å finne en plass i felleskapet om du trenger litt ekstra tilrettelegging og ingen hjelper deg. Vi har kjent det alle sammen, vært ensomme, redde og følt på egen utilstrekkelighet. Felles for oss mennesker er at vi trenger å være en del av et trygt felleskap for å ha det godt og mestre hverdagen. Det er gjennom gode møter med andre mennesker vi vokser, trives og mestrer.

Gode møter oppstår ikke alltid av seg selv. Når det er vrient å få til godt samspill og gode relasjoner, kan livet kjennes tungt. Da trengs det gode læreren også utenfor klasserommet. Har du mange erfaringer med avvisning og utestenging? Da er det lett å tolke nye situasjoner også som avvisning og utestenging. Du blir redd for flere avvisninger, trekker deg unna andre mennesker og føler deg ensom.  Relasjoner kan bli konfliktfylte og skadelige, samtidig som du er redd for å bli helt alene om du bryter ut av dem. Slik kan du komme inn i vonde sirkler. Vi er eksperter på å snu slike negative sirkler. Vi jobber systematisk med å forstå hvordan ugreie situasjoner oppstår. Vi vet om hva som hjelper og hvordan vi kan sette i verk gode tiltak. Vi jobber med å lære mennesker ferdigheter og holdninger som gjør det lettere å finne en plass i felleskapet.

Vi er stolte av utdanninga vår. Vi har verdens beste jobb. Døgnet rundt er det sosialpedagoger på jobb, for å ta vare på enkeltmennesker og bidra til et bedre samfunn for alle. I Norge jobber nesten 24 000 vernepleier og 10 000 barnevernspedagoger. Du finner oss på helsestasjoner, i barnehager, på skoler, på dagsentra, på ungdomsklubber, i utekontakter, i eldreomsorgen, i barnevernet, på NAV, i rusfeltet, på sykehus, på sykehjem, i tilrettelagte boliger, i psykiatriske institusjoner, på rehabiliteringssentra og mange andre plasser.

Den internasjonale sosialpedagogdagen er en gyllen anledning til å si: Barnevernspedagog og vernepleier være stolt av yrket ditt.

Gratulerer med dagen!