FO er fagforening for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. I Vestfold har vi nesten 1000 medlemmer. Våre medlemmer jobber i helse- og sosialsektoren. Du finner sosialarbeidere i barnevernet, i tjenester for mennesker med funksjonshemninger, på sykehus, i rusomsorgen, i psykisk helsevern, i eldreomsorgen, med flyktninger og på nav. Vi har førstehånds kunnskap om de menneskene som har det aller vanskeligst i samfunnet.

De neste fire åra skal du gjøre prioriteringer for landet vårt. Vi gir deg en huskeliste med ting du bør ta tak i:

 

  1. NAV kontorene må være åpen og tilgjengelige for publikum.

Nav skal være et sikkerhetsnett og fange opp de som sliter mest. Om tjenesten sentraliseres og digitaliseres, skapes det større avstand til de som trenger hjelpen. Folk som trenger NAV, må enkelt kunne møte med en kvalifisert ansatt.

 

  1. Tjenestene til utviklingshemmede må styrkes

Det er stor mangel på kompetanse blant de som jobber med utviklingshemmede. Det slås fast i NOU 2016:2017 «På lik linje». Vernepleiere har den beste kompetanse i dette arbeidet. Brukergruppen må fr den hjelp de trenger med skolegang, helse, arbeid og fritid. Nødvendige kompetanse i kommunen må lovfestes.

 

  1. Barnevernet må rustes opp

Våre medlemmer sliter med å strekke til i arbeidshverdagen. Saksmengden er for stor og de ansatte for få. Det kan føre til at barna får ikke den hjelpe de trenger. Barnevern må tilføres ekstra midler, snarest. Barndom kan ikke settes på vent.

 

  1. God skolehverdag for alle

Stadig flere elever sliter sosialt eller med psykiske vansker. God oppfølging elever som er det vanskelig kan gjøre skolehverdagen lettere og forebygge frafall. Flere faggrupper må inn i skolen. Antallet sosialarbeidere i skolen øker, og tjenesten bør bli lovpålagt

 

  1. Sosialfaglig hjelp ved sykdom

Alvorlig sykdom kan føre til store utfordringer i hverdag, økonomisk, praktisk og følelsesmessig, for den syke og for de pårørende. Når en er syk kan det være vanskelig å finne fram i jungelen av hjelpe- og stønadsordninger. Alle familier som rammes av alvorlig sykdom må få tilbud om samtale med sykehussosionom.

 

  1. Trygge arbeidsplasser

Våre medlemmer er de yrkesgrupper som er mest utsatt for trusler, vold og hets. Vi ønsker at dere politikere vet hva våre medlemmer kan oppleve på jobben. Sammen må vi sørge for at våre medlemmer har trygg arbeidshverdag.

 

Du skal styret landet vårt de neste fire årene. Vi har unik kunnskap og kompetanse om det som rører seg i velferdstjenestene. Vi vet mye om hvordan de som sliter mest i samfunnet vårt har det, og hva som kan gjøre deres liv bedre. Vi ser fram til et samarbeid. Kontakt oss og kom gjerne innom våre kontorer i Tønsberg.

 

Med vennlig hilsen

Vidar Byholt, fylkessekretær

Lise Holm, fylkesleder.