På sykehuset får du spesialisert medisinsk hjelp. Om du er heldig kan du også få spesialisert psykososial hjelp, av en sykehussosionom 

Et godt spesialisert helsevesen tilbyr helhetlig hjelp og behandling både medisinsk og psykososialt. Det er godt for den enkelte pasient og god samfunnsøkonomi. I dag er det mange klinikker og avdelinger på norske sykehus som ikke kan tilby nødvendig psykososial hjelp.  

Tenk deg at du kommer ut for en alvorlig trafikkulykke. Ambulansen kommer, du blir kjørt til sykehuset og får behandling av dyktige fagfolk. Du er i trygge hender og får god medisinske hjelp. Det samme skjer om du rammes av en alvorlig sykdom. Flinke spesialister gjør sitt ytterste for å gi den beste behandling. Helsevesenet er effektivt og spesialisert. Sykdom blir behandlet og skade forsøkt leget. Vi er privilegert som har et slikt helsevesen. 

Å våkne opp på sykehuset etter en ulykke, eller å få en alvorlig diagnose, kan være å få snudd livet på hodet. Livssituasjonen er radikalt endret. Kanskje har du aldri vært syk tidligere. Du kjenner ikke til hvor du kan få hjelp, hvilke stønadsordninger som finnes, hvordan du skal forholde deg til Nav. Det er mange spørsmål, hva betyr den nye situasjonen for dine pårørende, hva skjer med økonomien, hvordan skal du klare å betjene lånet, kan jobben tilrettelegges, må boligen tilpasses og mange andre ting.  

Sykehussosionomen er spesialist på å forstå hvilke sosiale konsekvenser sykdom og skade kan få for den enkelte og de pårørende. Sosionomen vet mye om hvordan sosiale faktorer påvirkere sykdommens uttrykk og forløp. Sosionomen kan også mye om hva sykdom og skade betyr for arbeid, bolig og økonomi. Sosionomen kan gi deg råd og hjelp med å kontakte de rette instanser og finne fram i jungelen av hjelpeinstanser og stønadsordningerHen kan snakke med dine barn og dine pårørende og passe på at de får nødvendig hjelp til å leve med den nye situasjonen.  

Professor Peter F Hjorth har laget denne definisjonen på helse: «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.»  Når det utenkelige skjer kan vi trenge hjelp til igjen å mestre dagliglivet. Den hjelpen gir sykehussosionomen. 

Tilbud om samtale med sykehussosionom må være en rettighet for alle som rammes av alvorlig sykdom eller skade.   

 

Lillian Munkeboe, Hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjon FO ved Sykehuset i Østfold

Lise Holm, Hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjon FO ved Sykehuset i Vestfold.