FO-Studentenes årsmøte arrangeres hvert høstsemester, som regel i november, og er et stort landsting. Her vedtas handlingsplan, uttalelser politisk program og vedtekter. Det er også på årsmøtet at det gjennomføre valg for sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Alle lokallag kan fremme saker for landstinget.

Årsmøtet er den perfekte arena for deg som ønsker å være med i debatten og ha reell påvirkningskraft på FO-Studentenes arbeid!

 

årsmøte

årsmøte 

årsmøte