Dark Overlay

Arrangementer

FO-Studentene har tre nasjonale arrangementer hvert år. Lokallagskonferansen arrangeres i vårsemesteret og er en fagkonferanse som avholdes hos ett av FO-Studentenes lokallag. Leder- og nestledersamlingen er en skoleringskonferanse for ledere og nestledere i FO-Studentenes lokallag. Årsmøtet avholdes på slutten av hvert høstsemester.