Generell gjennomgang av MyMeet:

 

Hvordan finne og lese sakspapirer:

 

Hvordan be om ordet:

 

Hvordan sende inn forslag til eventuelle endringer etc.: 

 

Hvordan lese dine og andres forslag: 

 

Hvordan opprettholde forslag:

 

Hvordan be om permisjon:

 

Hvordan bytte passord: