Kandidater må melde sitt kandidatur innen de til enhver tid gjeldende frister. Senest gjeldende frist er alltid når valget starter. Hvis du er interessert i å stille til valg, men er ikke påmeldt årsmøtet 2020, kan du melde din interesse til: post@fostudentene.no. 

Valgkomiteen har oversendt følgende innstilling til studentrådgiver:

Sentralstyret 

Leder: Sigrid Lundevoll Nesheim

Nestleder: Silje Nesvik

Sosionomrepresentant: 

Personlig vara: Hege Storlien

Barnevernrepresentant: Vera Louise Olsen

Personlig vara:

Vernepleierrepresentant: 

Personlig vara: Ulla-Birgitte Sandnes

Velferdsviterrepresentant: 

Personlig vara: 

Kontrollkomiteen 

Leder: Johannes Menzel Knudsen

Medlem: Daniel Casanovas

Medlem: 

Valgkomiteen 

Leder:

Medlem:

Medlem: