Valgkomitéens innstilling kan lastes ned her

 

Valgkomitéens innstilling til fylkesstyret og utvalg, Stiftelsesårsmøtet 26.08.2020

Kandidater

Leder: Oddvar Gran T

Nestleder: Mona Mathisen V

Fylkessekretærer: 

Vidar Byholt V

Linda Pettersen T

Kasserer: Hege Johnsen T

Profesjonsutvalgene består av 3 medlemmer fra hver profesjon pluss nestleder i styret. To fra hver profesjon tiltrer styret, den tredje er vara til styret.

Profesjonsutvalg sosionomer:

Leder: Jostein Fosse T

Farshad Mohseni V (styremedlem)

Arne Thomas Klindt T (vara til styret)

Leder i profesjonsutvalget er profesjonsfaglig ansvarlig.

Profesjonsutvalg vernepleiere:

Leder: 

Wenche Kongerød T (styremedlem)

Rose Heian V (vara til styret)

Profesjonsutvalg barnevernspedagoger:

Leder: ­­­­_________________

Sissel Olsen T (styremedlem)

______________ (vara til styret)

Seniorutvalget:

Torild Borgersen T

Georg Wroldsen T

Turid Hult V

Wenche Jacobsen V

Leif Johnsen V

Seniorutvalget velger selv en leder som tiltrer styret

Helse- og sosialpolitisk utvalg:

Lene Jeanette Streitlien T

Beate Palm V

Guri Holte T

Ledes av fylkesleder. Ingen krav til sammensetning.

Internasjonalt utvalg:

Grethe Stefanson T

Georg Wroldsen T

Bjørg Skifjeld T

Bente Mathisen T

Ragnar Sande T

Linda Pettersen T

Ledes av fylkesleder

Kontrollutvalget:

John Ole Jørgensen (sosionom)

Kari-Anne Okkenhaug (barnevernped.)

Cathrine Hobæk (vernepleier)

Ungdomsrepresentant til styret:

Kristine Amundsen T (vernepleier)

Studentrepresentanter til styret (2, hvorav en med stemmerett):

Velges av studentene

Settevalgkomitè:

Nåværende valgkomitè