Styret skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse.Styret har helhetlig ansvar for FO Hordaland sin politikk. Som det går frem av FOs vedtekter §12 har styrets medlemmer møteplikt i styret og representantskapet. For å få til et handlekraftig styre er det nødvendig at oppsatt møteplan følges og at tidsplaner holdes.  Nyvalgt styre fastsetter møteplan. Å delta i styret vil medføre arbeid og møtevirksomhet også utenom ordinær arbeidstid. Medlem i styret skal jobbe i forhold til avdelingens hovedarbeidsoppgaver

  •  Delta på styremøter og representantskapsmøter
  • Møte forberedt til styremøtene og representantskapsmøtene
  • Ta på seg ansvar for ulike oppgaver til neste styremøte, jamfør handlingsplan for perioden.

Beretning fra årsmøteperioden2016-2018  finner du her. (PDF, 1MB)

Årsmøtet vedtok mandat for fylkesavdelingsstyret for 2016-2018 som du finner du her (DOC, 25KB)

Innkalling styremøte nr 1. 2019

STYREMØTER 2019

Innkalling styremøte 1/2019 (DOCX, 49KB)

innkalling Styremøte 2/2019 (DOCX, 362KB)

sakspapir styremøte 27/19

sak 27/19 MØTE OG AKTIVTETSPLAN

  • Ligger under styringsdokumenter
   

 

 

STYREMØTER 2018

 

 

 

Innkalling styremøte nr 6. 2018 (DOCX, 39KB)

 

 

Innkalling styremøte nr 5. 2018 (DOCX, 47KB)

Protokoll styremøte nr 5. 2018 (DOCX, 48KB)

Innkalling Styremøte nr 4 .2018 (DOCX, 44KB)

Protokoll styremøte nr 4. 2018 (DOCX, 45KB)

innkalling styremøte nr 3. 2018 (DOCX, 39KB)

Protokoll styremøte nr 3. 2018 (DOCX, 39KB)

Innkalling styremøte nr 2. 2018 (DOCX, 43KB)

Protokoll styremøte nr 2. 2018 (DOCX, 44KB)

Innkalling styremøte nr 1. 2018 (DOCX, 41KB)

Protokoll styremøte nr 1. 2018 (DOCX, 44KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i avdelingen er sammensatt av aktive medlemmer og tillitsvalgte fra ulike arbeidsfelt. Vedtektene våre regulerer hvordan sammensetning er blandt yrkesgruppene og fordeling kvinner og menn. Styrets oppgaver er å arbeide i tråd med vedtak fra FOs Kongress og vårt eget årsmøte som avholdes 2.hvert år. Representantskapet i FO Hordaland ligger også viktige føringer for styrets arbeid.

 Styremedlemmer 2018-2020

Grethe Kvist  S         leder grethe.kvist@fo.no  99362350
Bente Owren  V fylkessekretær bente.owren@fo.no 46664095
Mohamad Mehdi  S nestleder mohamad.mehdi@bufetat.no 91775018
Mohamad Mehdi  S kasserer mohamad.mehdi@bufetat.no 91775018
Ann Grethe Aasheim  B profesjons
ansvarlig
angaashe@online.no 93812756
Siv Myking               S  profesjons              
ansvarlig
siv.myking@bergen.kommune.no 97578815
Erik Birkeland  V profesjons
ansvarlig
erik.birkeland@bergen.kommune.no 97540578
Jan Aarskog  B' medlem

jan.aarskog@gmail.com

46618987
Renate Remes Øen  B medlem Renathe.Oen@bergen.kommune.no 98451321
Rolf Unneland'  V medlem

rolu@helse-bergen.no

99792986
Carjet Demir  B medlem carjet.demir@bergen.kommune.no 48146707
Trude Devik  S 1. vara trude.devik@bergen.kommune.no 95705648
Kenneth Larsen  V 2. vara kenneth.larsen49@gmail.com 90998012
Magnus Nymoen  B 3. vara magnus.nymoen@bergen.kommune.no 99480055