Last ned  (PDF, 85KB)(pdf) Pensjonsavtale                                  
Last ned (PDF, 9MB) (pdf) Uravstemningsdokument ny pensjon
Last ned  (PDF, 27KB)(pdf) FOs andbefaling Oslo kommune

 

Hovedavtale Oslo
Last ned (PDF, 228KB)(pdf)

Hovedavtalen med underliggende avtaler for Oslo kommune (Dok 24)
Regulerer forholdet mellom partene mm


Last ned (PDF, 9MB)(pdf)

Hovedtariffavtale for Oslo kommune 2016 - 2018 (Dok 25)
Regulerer lønns- og arbeidsforholdene i Oslo kommune

.

Dokument 25