Alle FO-medlemmer med reiseforsikring har per i dag familiedekning, og reiseforsikringen for 2023 er automatisk satt med samme dekning.

Tidligere har det ikke vært mulig for FO-medlemmer å kjøpe reiseforsikring som kun dekker deg som medlem. Om du for 2023 ønsker å gå over til ensligforsikring eller har spørsmål om dine forsikringer, må du ringe nærmeste SpareBank1 etter 25. november 2022.

Priser for 2023:
Prisene blir klare i løpet av oktober.