Søk

Du er her:

Barnevernspedagogen

Barnevernspedagogen er utdannet til å forstå utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen.

Gode omsorgsbetingelser, tilhørighet og mestring for barn og unge er sentrale målsettinger for arbeidet. Barnevernspedagogen er en viktig aktør i velferdstjenestene for barn og unge for å sikre barneperspektivet, men også for å sikre at barnas egen stemme inkluderes i saker som berører deres liv.

Mange barnevernspedagoger jobber i kommunalt barnevern, i barnevernsinstitusjoner og på andre arenaer hvor barn og unge og deres familier befinner seg, som skole, barnehage, fritidsklubber, oppsøkende virksomhet eller psykisk helsevern for barn og unge.

Barnevernspedagogene jobber for et inkluderende samfunn, og bidrar til å sikre og forbedre oppvekstvilkårene for utsatte barn og unge.

 • Utlysning av fagstipend til barnevernspedagoger 2018

  07.11.2017

  Er du barnevernspedagog eller tilsvarende utdanning og medlem i FO, kan du nå søke om fagstipend på inntil 20 000 kroner fra FO. Profesjonsrådet for barnevernspedagoger ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse.

 • FO på europeisk sosialarbeiderkonferanse

  01.06.2017

  Årets europeiske sosialarbeiderkonferanse gikk av stabelen denne uka i Reykjavik på Island. Norge og Fellesorganisasjonen (FO) var godt representert både blant forelesere og blant deltakerne.

 • Barnevernspedagogen - utdanningen og profesjonen

  10.10.2016

  Hefte som beskriver barnevernspedagogprofesjonen. Kan lastes ned eller bestilles fra FO-avdelingene.

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Mediedekning en merbelastning for barn

  26.05.2016

  I en kronikk 24. mai oppfordrer barneombud Anne Lindboe pressen til å være varsom i sin dekning av barnevernssaker. Fellesorganisasjonen (FO) stiller seg bak oppfordringen. Når kritikken går ut over dem man i hovedsak skal hjelpe bør det lyse en varsellampe, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i Dagbladet i dag.

 • Marianne Ragna Andreassen ble årets sosialarbeider i 2015

  22.10.2015

  - Sosialarbeidere er mektige. Vi må bruke det mandatet vi har, sier årets sosialarbeider i 2015, Marianne Ragna Andreassen fra Sortland. Hun har jobbet med utsatt ungdom, rus, psykiatri og folkehelse.

 • FO ba om en styrking av barnevernet i Stortinget

  19.10.2015

  Irmelin Sangolt Tjelflaat representerete FO-ledelsen i høringen om familie- og kulturkomiteens budsjett i dag. En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til barneverntjenesten, samt en flerårig opptrappingsplan for det kommunale barnevernet, og et barnevern med ansvar for alle enslige, mindreårige asylsøkere var blant kravene FO la fram.

 • FO har inngått samarbeidsavtale med Fagforbundet

  19.10.2015

  I dag signerte forbundslederne Mette Nord fra Fagforbundet og Mimmi Kvisvik fra Fellesorganisasjonen (FO) en ny samarbeidsavtale mellom de to forbundene. - Målsettingen er at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Vi har mye felles, og nå har vi konkretisert hvordan samarbeidet kan løftes, sa Kvisvik.

 • Utlysning av fagstipend for barnevernspedagoger 2016

  12.10.2015

  Vi utlyser herved fagstipend på inntil kr 20 000.

 • Ny veileder om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator

  06.10.2015

  Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

Viser fra 1 til 10 av totalt 37 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning