En barnevernspedagog ser utsatte barn, unge og familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og handler på basis av denne forståelsen. Målet er å sørge for gode omsorgsbetingelser, tilhørighet, mestring og brukermedvirkning for barn og unge.

 

Hvor jobber en barnevernspedagog?

Barnevernspedagogen er en viktig aktør i velferdstjenestene. De skal sikre at barneperspektivet tas med i tjenestetilbudet og at barna blir hørt i saker som berører deres liv.

FO sine medlemmer som er barnevernspedagoger jobber blant annet i kommunalt, statlig eller privat barnevern, i barnevernsinstitusjoner og på andre arenaer hvor barn og unge og familier befinner seg. Det kan være skole, barnehage, fritidsklubber, oppsøkende virksomhet eller psykisk helsevern for barn og unge.

For å bli barnevernspedagog må du ta en bachelor i barnevern på en høgskole.

Det finnes en rekke videreutdanninger for barnevernspedagoger. Du kan blant annet ta master i barnevern, familieterapi, ledelse eller psykisk helse. 

Se også: Hva gjør en barnevernspedagog? Yrket på to minutter

 

Barnevernspedagog og vil bli godkjent som faglig veileder eller kliniker?

Er du barnevernspedagog med tilleggskompetanse? Da kan du søke FO om å få kompetansen godkjent. Se godkjenningsordninger fra FO for mer informasjon.