Søk

Du er her:

Barnevernspedagogen

Barnevernspedagogen er utdannet til å forstå utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen.

Gode omsorgsbetingelser, tilhørighet og mestring for barn og unge er sentrale målsettinger for arbeidet. Barnevernspedagogen er en viktig aktør i velferdstjenestene for barn og unge for å sikre barneperspektivet, men også for å sikre at barnas egen stemme inkluderes i saker som berører deres liv.

Mange barnevernspedagoger jobber i kommunalt barnevern, i barnevernsinstitusjoner og på andre arenaer hvor barn og unge og deres familier befinner seg, som skole, barnehage, fritidsklubber, oppsøkende virksomhet eller psykisk helsevern for barn og unge.

Barnevernspedagogene jobber for et inkluderende samfunn, og bidrar til å sikre og forbedre oppvekstvilkårene for utsatte barn og unge.

 • FO og Fagforbundet krever bemanningsnorm i barnevernet

  25.09.2015

  FO og Fagforbundet går nå sammen om å kreve et tak på antall barn saksbehandlere i barnevernet skal ha for at barnevernet skal kunne gi et godt faglig tilbud. Kravet om veiledende bemanningsnorm frontes nå av de to forbundene både gjennom en video og i en brosjyre som er laget.

 • God tannhelse er viktig for alle!

  02.07.2015

  Helsedirektoratet har i en ny rapport utredet effekt av tannbehandlingstilbudene til rusmiddelavhengige, og kartlagt tannhelseforholdene til personer med kvalifiseringsstønad fra NAV.

 • Evaluering av forsøket "kjerneoppgaver i NAV"

  02.07.2015

  Arbeidsforskningsinstituttet har nylig gjennomført en evaluering av forsøket kjerneoppgaver i NAV. Forsøket har vært treårig og formålet har vært å se på effekten av å selv utføre avklaring og oppfølging av brukere i NAV.

 • Sommerfugl, fly!

  24.06.2015

  Her kan du laste ned artikkelsamlingen som ble lansert på FOs 6. kongress i mars. Den er skrevet om og av barnevernspedagoger.

 • Fagfolks kritikk av barnevernet kan gjøre stor skade

  22.06.2015

  - Når jeg leser fagfolkenes "bekymringsmelding" om barnevernet, tenker jeg at de viser manglende kunnskap om barneverntjenesten i dag, sier Vibeke Bonne Øyri, leder ved barneverntjenesten i bydel Vestre Aker i Oslo, til Aftenposten i dag.

 • Kulturminister Thorhild Widvey besøkte Trastad Samlinger

  09.06.2015

  Kulturminister fikk vite at Sør-Troms Museum avdeling Trastad Samlinger består av autentisk bo og leveavdeling fra sentralinstitusjonen for psykisk utviklingshemmedes tid og Galleri og museum for Outsiders Art.

 • Første sak på HiOA til skikkethetsnemnda

  29.05.2015

  Skikket. Høgskolen i Oslo og Akershus har fått sin første sak til behandling i skikkethetsnemnda. Et nytt forslag åpner for fem års utestenging dersom studenten blir funnet uskikket til yrkesvalget sitt.

 • Valgkomiteens innstilling er klar

  11.03.2015

  Irmelin Sangolt Tjelflaat er innstilt som nytt AU-medlem og leder for seksjonsrådet for barnevernspedagoger. Kathrine Haugland Martinsen (bildet) er innstilt som nytt AU-medlem og leder for seksjonsrådet for sosionomer. Dette kunne valgkomiteens leder, Nils Ola Sande, fortelle i dag.

 • Yrkesfaglig konferanse for barnevernspedagoger

  27.02.2015

  I anledning FOs 6. kongress, arrangeres yrkesfaglig konferanse for barnevernspedagoger 18. mars 2015 kl. 09.00 -12.00. Konferansen er åpen for barnevernspedagoger som er påmeldt kongressen som delegat, observatør elle gjest.

 • FO-medlem nr. 27.000 ble hyllet

  09.02.2015

  Fredag 6. februar troppet forbundsleder Mimmi Kvisvik opp på arbeidsplassen til Lene Rørvik for å hylle henne som FO-medlem nr. 27.000. - Det er fint å ha FO i ryggen hvis noe skjer, sa den nyutdannede sosionomen og NAV-vikaren på spørsmål om hvorfor hun valgte å organisere seg.

Viser fra 11 til 20 av totalt 37 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning