Søk

Du er her:

Barnevernspedagogen

Barnevernspedagogen er utdannet til å forstå utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen.

Gode omsorgsbetingelser, tilhørighet og mestring for barn og unge er sentrale målsettinger for arbeidet. Barnevernspedagogen er en viktig aktør i velferdstjenestene for barn og unge for å sikre barneperspektivet, men også for å sikre at barnas egen stemme inkluderes i saker som berører deres liv.

Mange barnevernspedagoger jobber i kommunalt barnevern, i barnevernsinstitusjoner og på andre arenaer hvor barn og unge og deres familier befinner seg, som skole, barnehage, fritidsklubber, oppsøkende virksomhet eller psykisk helsevern for barn og unge.

Barnevernspedagogene jobber for et inkluderende samfunn, og bidrar til å sikre og forbedre oppvekstvilkårene for utsatte barn og unge.

 • Galaasen vrakes

  06.02.2015

  Valgkomiteen kommer ikke til å innstille Ellen Galaasen til en ny periode som leder for seksjonen for barnevernspedagoger, skriver Fontene.

 • Ny Fafo-rapport om kjøp av private barneverntjenester

  16.01.2015

  Fafo-forskerne Arne Backer Grønnignsæter og Hanne Bogen har nettopp publisert en ny rapport om kommunenes kjøp av private barneverntjenester. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fellesorganisasjonen (FO).

 • Innspil til mandat for fosterhjememeldingen

  26.11.2014

  Regjeringa har satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om fosterhjem. I den forbindelse har Norsk Fosterhjemsforening, SOS-barnebyer, Fellesorganisasjonen (FO) og Landsforeningen for barnevernsbarn fremmet noen innspill til mandat for arbeidet. Gruppa har sendt inn 9 områder de mener er særlig viktige i arbeidet med meldingen.

 • Eit tryggare barnevern - før det er for seint

  13.11.2014

  Barnevernspedagog Reidar Haug skriver om behovet for en forskrift til arbeidsmiljøloven, slik FO krever, på NRK Ytring i dag.

 • Horne feiret 1 årsdag hos kritikere

  16.10.2014

  Barneminister Solveig Horne (Frp) kom til FOs landsstyre for å redegjøre for regjeringens arbeid med barnevern på ettårsdagen for dannelsen av Regjeringen Solberg. Hun fikk takk for engasjementet og refs for politikken, skriver Fontene.

 • Til barnevernspedagogene i Norge

  17.09.2014

  Seksjonsrådet for barnevernspedagoger (SRB) i Fellesorganisasjonen (FO) vil markere årets internasjonale sosialpedagogdag den 2.oktober med å synliggjøre barnevernspedagogen!

 • Videreutvikling av barnevernspedagogutdanninga.

  17.09.2014

  Seksjonsrådet for barnevernspedagogene har sendt brev til linjelederne og programansvarlige for barnevernspedagogutdanningene, med informasjon om utdanningspolitiske prosjekter og utfordringer.

 • Trondheimserklæringen

  14.09.2014

  På den Nordiske Folkehelsekonferansen som gikk av stabelen i Trondheim i august ble det for første gang utarbeidet en felles erklæring for arbeidet med å bedre folkehelsen. Leder for Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, sier at vi som sosialarbeidere må gå ombord i folkehelsesatsningen fordi folkehelse handler om å bygge folk og samfunn, og nettopp dette handler også sosialt arbeid om.

 • Første globale rapport om sosialt arbeid og samfunnsutvikling lansert

  11.07.2014

  Rapporten ble lansert i Melbourne idag under verdenskonferansen om sosialt arbeid.

 • "Det er liten grunn til å omtale rusmisbrukere som de svakeste"

  30.06.2014

  Det er farlig å gradere "de svakeste blant oss", mener redaktør Hans Trygve Holm. Det er som et ekko fra en annen virkelighet å lese ordene på ny – de svakeste blant oss. Ofte er det talsmenn for landets rusmisbrukere som konstaterer at de svakeste blant oss er rusmisbrukerne.

Viser fra 21 til 30 av totalt 37 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning