Søk

Du er her:

Barnevernspedagogen

Barnevernspedagogen er utdannet til å forstå utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen.

Gode omsorgsbetingelser, tilhørighet og mestring for barn og unge er sentrale målsettinger for arbeidet. Barnevernspedagogen er en viktig aktør i velferdstjenestene for barn og unge for å sikre barneperspektivet, men også for å sikre at barnas egen stemme inkluderes i saker som berører deres liv.

Mange barnevernspedagoger jobber i kommunalt barnevern, i barnevernsinstitusjoner og på andre arenaer hvor barn og unge og deres familier befinner seg, som skole, barnehage, fritidsklubber, oppsøkende virksomhet eller psykisk helsevern for barn og unge.

Barnevernspedagogene jobber for et inkluderende samfunn, og bidrar til å sikre og forbedre oppvekstvilkårene for utsatte barn og unge.

Viser fra 31 til 37 av totalt 37 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning