Søk

Du er her:

Utlysning av fagstipend til barnevernspedagoger 2018

Er du barnevernspedagog eller tilsvarende utdanning og medlem i FO, kan du nå søke om fagstipend på inntil 20 000 kroner fra FO. Profesjonsrådet for barnevernspedagoger ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse.

Du kan søke stipend til:

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens posisjon eller arbeidsfelt.
 • Profesjonsrådet for barnevernspedagoger skal på landsmøtet i 2019 gi ut en artikkelsamling. Det kan også søkes om stipend til skriving av artikkel til denne samlingen. Mål og tema for disse artiklene er å synliggjøre barnevernspedagogens kompetanse i ulike områder vi jobber i.

Det gis ikke stipend til gjennomføring av etter- videre- eller masterutdanning.

For å søke kreves det at du er:

 • Utdannet barnevernspedagog, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Praktiske opplysninger:

 • Søknadsfrist er 1. mars 2018
 • Mal for søknaden finner du på her.
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
   
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes i Oslo i løpet av høsten 2018 eller vinteren 2019.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
 • Stipendet kan utbetales som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.) og til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for barnevernspedagoger avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av april 2018

Søknad sendes til:

Fellesorganisasjonen (FO)
Profesjonsrådet for barnevernspedagoger
Pb 4693 Sofienberg
0506 Oslo.

E-post: kontor@fo.no.

Spørsmål kan rettes til:

Rådgiver Inger Karseth
Telefon: 480 61 261
E-post: inger.karseth@fo.no 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning