FO mener at det er mange gode forslag til endringer i proposisjonen, men vi argumenterer for at barnelova må endres utover dette. I Sverige og Danmark er det barnet som har rett til samvær, og foreldrene som har ansvar for at barnet får samvær. Dette mener vi også må innføres i den norske barnelova.

Les hele høringsnotatet her (PDF, 1MB)