FOs krav til Barne- og likestillingsdepartementet kan du lese her (PDF, 1MB)

FOs krav til Helse- og omsorgsdepartementet kan du lese her (PDF, 2MB)

FOs krav til Justis- og beredskapsdepartementet kan du lese her (PDF, 853KB)

FOs krav til Kunnskapsdepartementet kan du lese her (PDF, 956KB)