Det er nødvendig at NAV-kontorene ikke sentraliseres og fjernes fra lokalsamfunnene. FO ønsker en utvikling med mer ressurser ut til NAV-kontorene som igjen kan føre til mer og bedre oppfølging og derav bedre resultater for brukeren og for etaten.
 

Du kan lese hele høringssvaret her (PDF, 120KB)