Etter møtet ønsket departementet innspill om problemstillinger knyttet til barn og unge. I tillegg vurderte vi at det var behov for å utdype de innspillene om kompetanseutvikling som ble gitt i møtet. Både de muntlige innspillene til møtet og innspillnotatet etter møtet er utarbeidet i samarbeid med faggruppa for medlemmer i familievernet.

Les innspillet her. (PDF, 60KB)