Stortingsmeldingen inneholder forslag om å legge felles prioriteringskriterier til grunn for helse- og omsorgstjenester i spesialisthelsetjenestene og kommunale helse- og omsorgstjenester. 

FO støtter i hovedsak dette, men har gitt innspill til noen forhold og forutsetninger som bør vektlegges . Kommunale helse- og omsorgstjenester vil i langt større grad enn spesialisthelsetjenesten har ansvar og oppgaver som går utover behandling, og som ofte skal dekke mer omfattende, sammensatte og langvarige behov for tjenester og mulighet til å leve gode liv med utgangspunkt i egne forutsetninger. Dette kan gjøre prioriteringer i kommunale tjenester særlig utfordrende
 

Les FOs innspill her. (PDF, 82KB)