Hver femte nordmann jobber i det offentlige og over 500 000 nordmenn jobber i kommunen. I 2023 går de til stemmeurnene for å stemme på sine arbeidsgivere.

Gode lokalsamfunn trenger tjenester som henger sammen og ansatte med rett kompetanse med nok tid, tillit og kollegaer til å bruke kunnskapen sin. 

Derfor prioriterer FO et Nav bygget på tillit, tiltak mot kommunens kompetansekrise og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering og ivaretar de ansatte i neste lokalvalg. 

Les innspillet FO sendte til Arbeiderpartiets lokalpolitiske utvalg (PDF, 70KB)