FO mener at en tverrfaglig skole bidrar til et bedre læringsmiljø og at våre profesjoner med bakgrunn i vår kompetanse har selvstendige oppgaver i forhold enkeltelever, elevgrupper, veieledere eller sosialpedagogiske rådgivere. Dette bør komme fram i opplæringslova.

 

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 248KB)