FO har i sitt høringssvar berømmet arbeidsgruppa for å ha lagd et solid utkast. FO er særlig opptatt av at den sosialfaglige  kompetanse i kriminalomsorgen ivaretas og våre profesjoners kompetanse i rehabiliteringsarbeid. FO har i sitt høringssvar knyttet noen kommentarer til dette.

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 315KB)