En slik veileder må tilstrebe et helhetlig perspektiv på pasienter og pårørendes liv. Barns posisjon som pårørende må ha særlig oppmerksomhet. Videre må arbeidet kommunene gjør i det psykiske helsearbeidet belyses tydelig. Sosialfaglige perspektiver på arbeidet innenfor de psykiske helsetjenestene må fremvises tydelig i en slik veileder.  

Les FOs høringsuttalelse her (PDF, 214KB).