FO ønsker med dette stipendet å styrke, synligjøre og videreutvikle tillitsvalgtes kompetanse. Tillitsvalgtstipendet het tidligere Olav Knudsens minnestipend.

Hvem kan søke FO om tillitsvalgtstipend?

Du må være yrkesaktiv tillitsvalgt i FO for å søke stipendet.
 

Slik søker du

I søknaden må du oppgi ditt nåværende og eventuelt tidligere tillitsverv, hva stipendet skal brukes til, gi en kostnadsoversikt og oppgi hvor mye du søker i stipend.

Send søknad til FO på epost: kontor@fo.no

eller per post til

FO, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo
 

Stipendet kan brukes til å:

  • Kan dekke utgifter i forbindelse med opplærings- og utviklingsformål som er relevant for funksjonen din som tillitsvalgt i FO. Det kan være kurs, seminarer, konferanser og hel- og korttidsstudier
  • Dekke utgifter til tiltak/aktivitet og kan også dekke tapt arbeidsfortjeneste
  • Hvert stipend begrenses som hovedregel oppad til kr. 20 000,-. Søkere som ikke tidligere har fått tildelt stipend prioriteres.
  • Stipendet innvilges ikke om du har mulighet for annen finansiering, for eksempel gjennom arbeidsgiver eller av OU-midler
     

Har du spørsmål?

Kontakt rådgiver i FO Hilde Jahnsen på tlf.: 466 84 717, eller e-post: hilde.jahnsen@fo.no.

Bakgrunn for tillitsvalgtstipendet

Olav Knudsens minnestipend ble opprettet i 1991 av Landsstyret i Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF)for å hedre mangeårig tillitsvalgt Olav Knudsen som døde på sin arbeidsplass i NBFs Osloavdeling i februar 1991. Stipendet skulle «stimulere tillitsvalgte til å skolere seg i fagforeningsarbeid”.

På kongressen i 1995 ble stipendet vedtatt videreført for alle FO-tillitsvalgte.