Her har vi forsøkt å svare på noen av dem. Vi gir nok ikke svar på alt, men vi er sikker på at du vil få svar på noe.

Denne siden er under utvikling. Det vil komme flere artikler om tillitsvalgtes rolle her framover.
 

Hva er jobben til en tillitsvalgt?

Ingen forventer at en nyvalgt klubbtillitsvalgt fra første stund skal håndtere alle de oppgavene vi er innom. Den aller viktigste funksjonen du har som helt fersk tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass, og kunne lose saker og spørsmål videre til hovedtillitsvalgt eller FOs fylkesavdeling.

Se også: God start - tillitsvalgtopplæring (min side).

De som svarer aller best på alle konkrete spørsmål du måtte ha i rollen som tillitsvalgt er de som jobber i din FO-avdeling.

FO er organisert fylkesvis, og alle fylker har heltids fylkessekretærer og eget kontor. Navn, telefonnummer, e-post osv. finner du i lenken under. Hjelp og støtte til klubbtillitsvalgte er en av de helt sentrale oppgavene til fylkessekretærene. Ikke nøl med å ta kontakt!

Kontakt din fylkesavdeling