Test

Søk om bli godkjent veileder

Dette skjemaet benyttes for å søke om godkjenning som veileder. Skjemaet må fylles ut digitalt.

Søkere som ikke er medlemmer av FO må betale et behandlingsgebyr på kr. 3.000,-. Beløpet betales inn på bankgiro 9001.06.35674. Kopi av innbetaling bes følge søknaden. Søknaden blir ikke behandlet før eventuelt gebyr er innbetalt.

Har du problemer med å benytte skjemaet kontakt Jonas Semmerud på telefon 418 06 175.

 

Medlemsinformasjon