Dark Overlay

Fagseminar for medlemmer i privat sektor (NHO)

nov
Digitalt kurs på Teams, 0188 OSLO

Lurer du på hvilke rettigheter du har i jobben? Har du spørsmål knyttet til din tariffavtale eller lovverk, og hvordan disse påvirker ditt arbeidsforhold? Kanskje du ikke har tariffavtale på din arbeidsplass, og lurer på hva fordelene med en slik avtale er?

I 2022 tilbyr FO sine medlemmer i NHO-området kvartalsvis digitale fagseminar med tema som omhandler arbeidstakeres rettigheter, plikter og muligheter.
 
Webinaret kan sees live på Facebook, på fo.no/nho, og i opptak på FOs nettside i etterkant av sendingen (krever medlemskap).
 
Fagseminaret er et tilbud til FOs medlemmer i NHO-området og medlemmene oppfordres til å invitere med uorganiserte kollegaer som kunne trenge kunnskap om sine rettigheter i arbeidslivet – og kanskje et medlemskap i FO?
 

 

Påmeldingsskjema fagseminar NHO

Jeg er FO medlem