Ta kontakt med den FO-tillitsvalgte på din arbeidsplass. Dersom du av ulike grunner ikke kan gå via din lokale tillitsvalgte, kan du ta direkte kontakt med FOs fylkesavdeling. Ved behov for juridisk bistand fra LO-advokatene, må saken fremmes av fylkesavdelingen til forbundskontoret.