FO-Studentene jobber for at hvert lokallag skal ha et lokallagsstyre. Lokallagene velger selv hvem som skal sitte i lokallagsstyret, og de har egne årsmøter, handlingsplaner og budsjett. Lokallagsstyret arrangerer sosiale og faglige aktiviteter for medlemmene sine. 

Har du lyst til å være med? Finn ditt lokallag her eller ta kontakt på e-post: post@fostudentene.no.