Et lokallag er alle FO-Studenter ved et studiested. Lokallagene velger selv hvem som skal sitte i lokallagsstyret, og de har egne årsmøter, handlingsplaner og budsjett. Lokallagsstyret arrangerer sosiale og faglige aktiviteter for medlemmene sine. Dette kan for eksempel være temakvelder med spennende innledere eller debatter, filmvisninger, parader, demonstrasjoner, medlemslunsj, quiz og vaffeldager.

FO-Studentenes lokallagsstyrer tilbyr et sosialt samlingspunkt, faglige sparringspartnere og en flott attest til CV-en for dem som ønsker å engasjere seg! Har du lyst til å være med? Finn ditt lokallag her eller ta kontakt på e-post: post@fostudentene.no