Dark Overlay

Finn tillitsvalgt

På denne siden finner du din tillitsvalgt. Siden er under under utvikling, og vi jobber med å oppdatere databasen slik at alle våre om lag 1200 dyktige tillitsvalgte er registrert.

Dersom du ikke finner din tillitsvalgt kan du ta kontakt med din fylkesavdeling.

Navn
Verv
Arbeidsplass
Mobil / Epost
Tariffområde
 • Dan Rundberget
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Lunner kommune
  Konktakt 91135125
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Darleen P. Sæves
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Askim kommune
  Konktakt 69829279
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • David Kristoffer Hegge
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Høgskulen i Volda
  Konktakt 48181121
  Send epost
  Tariffområde STUDENTER
 • Denisa Haavorsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Oslo Universitetssykehus HF
  Konktakt 91112663
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Dordi Anne Kindingstad
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Akershus Universitetssykehus HF
  Konktakt 93054142
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Edel Haugen Grane
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Konktakt 77626008
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Edel Marie Erdal
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bærum kommune
  Konktakt 90266723
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Eilen Lura Sjursen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Sandnes kommune
  Konktakt 95034020
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Eireen Finden
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Høgskulen På Vestlandet avd. Bergen
  Konktakt 48146097
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Eireen Finden
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Høgskulen på Vestlandet avd. Bergen
  Konktakt 48146097
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Eireen Finden
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Høgskolen Stord/Haugesund
  Konktakt 48146097
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Eireen Finden
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Høgskolen på vestlandet avd Sogn og Fjordane
  Konktakt 48146097
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Eirik Arnesen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Trondheim kommune
  Konktakt 97484035
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Eirik John Erstad
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Stendi AS Region Vest Regionskontor Vest
  Konktakt 48896495
  Send epost
  Tariffområde NHO Service 453
 • Eirik Søberg
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Oslo Kommune Bydel 13 Østensjø
  Konktakt 90814144
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Eirin Aspenes Sjøbø
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Barneverntjenesten i Fana
  Konktakt 55561310
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Eirin Brenden Pedersen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 95988348
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Eirin Kvadsheim
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass NAV Rogaland Stat
  Konktakt 97008257
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Eirin Lyngstad
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Malvik kommune
  Konktakt 47628421
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Eirin Tjørve
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Botjeneste For Utviklingshemmede Fana
  Konktakt 48151058
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Eirin Tjørve
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Botjenester for utviklingshemmede Ytrebygda
  Konktakt 48151058
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elen Isaksdotter Tyldum
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Frelsesarmeen
  Konktakt 99226298
  Send epost
  Tariffområde NHO Abelia 453
 • Eli Holmen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Villa Vekst
  Konktakt 48135247
  Send epost
  Tariffområde Ingen tariffkode
 • Eli Soknes Aunet
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Levanger kommune
  Konktakt 47805704
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Eli Vibeke Normann
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Gjøvik kommune
  Konktakt 61189997
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elin Alise Fagerhaug
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Barnevernet i Bærum
  Konktakt 67506800
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elin Berland
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Fjell kommune Barnevernstenesta
  Konktakt 95237954
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elin Johansen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Konktakt 45443067
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Elin Karin Sunde
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Oslo kommune Helseetaten
  Konktakt 48248416
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Elin Kjalnes
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Volda kommune
  Konktakt 48999417
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elin Klausen Gulbrandsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Kvæfjord kommune
  Konktakt 47309460
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elin Kristin Hansen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Vågan kommune
  Konktakt 75427750
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elin Nilsen Oksvold
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Steinkjer kommune
  Konktakt 91304527
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elin Pedersen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Vågan kommune
  Konktakt 91150482
  Send epost
  Tariffområde Ingen tariffkode
 • Elin Pettersen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Akershus Universitetssykehus HF
  Konktakt 22923400
  Tariffområde SPEKTER
 • Eline Granstøl
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Søgne kommune
  Konktakt 95931518
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elisabeth Berdinessen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Lovisenberg diakonale sykehus AS
  Konktakt 41808446
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER (4)
 • Elisabeth Brekke
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat midt Humla akuttsenter
  Konktakt 90877120
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Elisabeth Brekkå
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Krisesenter Vest Iks
  Konktakt 52729884
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elisabeth Elnæs
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Jevnaker kommune
  Konktakt 91818019
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elisabeth Haugen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Sykkylven kommune
  Konktakt 94174706
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elisabeth Haugeto
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Grimstad kommune Helse og Omsorg
  Konktakt 91527185
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Elisabeth Jørgensen Linvik
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Hemnes kommune
  Konktakt 75197470
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elisabeth Ringheim Prestegård
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Kveik AS
  Konktakt 92418474
  Send epost
  Tariffområde Uten tariffavtale
 • Elisabeth Sætre
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Crux Oppvekst Kong Oscars Gate
  Konktakt 55561321
  Send epost
  Tariffområde Virke Helse og Sosial
 • Elise Marie Finstad
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vestfold
  Konktakt 99117476
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Elizabeth Holter Lowery
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bydel Sagene Barneverntjenesten
  Konktakt 92429056
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Ellen Kristine Vatne Kristoffersen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Øst Enhet For Inntak Avd Oppland
  Konktakt 95876245
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Ellen Kristine Vatne Kristoffersen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Øst Gjøvik Omsorgssenter Ema
  Konktakt 95876245
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Ellen Mallaug
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Skedsmo kommune
  Konktakt 41045464
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund