Dark Overlay

Finn tillitsvalgt

På denne siden finner du din tillitsvalgt. Siden er under under utvikling, og vi jobber med å oppdatere databasen slik at alle våre om lag 1200 dyktige tillitsvalgte er registert.

Dersom du ikke finner din tillitvalgt kan du ta kontakt med din fylkesavdeling.

Navn
Verv
Arbeidsplass
Mobil / Epost
Tariffområde
 • Birthe Skaar
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Sandnes kommune Boligtjenesten
  Konktakt 45036960
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Birthe Strand
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass PBU - Sengepost
  Konktakt 55337720
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Birthe Strand
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Helse Bergen HF psykisk helsevern for barn og unge døgnavdeling haukeland
  Konktakt 55337720
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Bjørg Børve Tengesdal
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bjerkreim kommune
  Konktakt 51459350
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Bjørg Åsarmoen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Helse Førde HF Indre Sogn Psykiatrisenter
  Konktakt 57627500
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Bjørn Vegard Skinstad- Bermingrud
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass NAV NEDRE EIKER
  Konktakt 40010179
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Bjørn Ødegaard
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Sykehuset Innlandet HF Bup Døgnavdeling Kringsjåtunet
  Konktakt 61117400
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Bjørnar Sørlie
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet UiT campus Harstad
  Konktakt 47380315
  Send epost
  Tariffområde STUDENTER
 • Bodhild Hokstad
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Den Åpne Dør
  Konktakt 23243900
  Send epost
  Tariffområde NHO Abelia 453
 • Brita Mølmen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bærum kommune
  Konktakt 99710152
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Brita Pleym Pedersen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Vågan kommune
  Konktakt 48021325
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Britt Heidi Rønsen Mellem
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Kongsvinger ungdomsskole
  Konktakt 40247997
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Britt Kjersti Walle
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Helse bergen HF Øyane DPS poliklinikkar Fjell
  Konktakt 55361514
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Britt Remme
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Eid kommune
  Konktakt 95078876
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Bård Ferstad
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bergheim Hjemmetjeneste
  Konktakt 93057613
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Camilla Bjørnevåg
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 90878550
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Camilla Hoffstrøm
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass St Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern Østmarka
  Konktakt 95847683
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Camilla Kjemhus
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Sandnes kommune Mestringssenteret
  Konktakt 95010093
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Camilla Marquard
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Strax-Huset
  Konktakt 91622910
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Camilla Moen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Eining for hab/rehab Møregata/fjordgården
  Konktakt 40554047
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Camilla Sundby
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger
  Konktakt 98678805
  Send epost
  Tariffområde Virke Helse og Sosial
 • Camilla Wagenius
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Oppegård kommune Pastor Løkens Vei Pu-Bolig
  Konktakt 93841997
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Carina Jakobsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass NAV Kvinnherad KS
  Konktakt 91667065
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Carina Larsson
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Vadsø kommune Rus- og Psykisk Helseenhet
  Konktakt 789 42902
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Carina Naustdal
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Grønnåsen skole
  Konktakt 97168253
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Carina Schei Larssen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Dale barneskole
  Konktakt 99292495
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Carolina Figved
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Josephines Stiftelse
  Konktakt 92896871
  Send epost
  Tariffområde Virke Virksomheter
 • Caroline Almås
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Kristiansund kommune Barnevern
  Konktakt 48252137
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Caroline Høy Berg
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Nord Universitet Bodø
  Konktakt 46694005
  Send epost
  Tariffområde STUDENTER
 • Catherine B. K. Krossøy
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass N.K.S. Fayehagen Avlastningsbolig
  Konktakt 55302150
  Send epost
  Tariffområde Virke Helse og Sosial
 • Cathrine Amundsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Barne-, Ungdoms- og Familieetaten Regionkonoret Vest
  Konktakt 46619436
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Cathrine Thorsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 46696897
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Cathrine Tokle
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Helgelandssykehuset HF Mosjøen Somatikk/administrasjon
  Konktakt 75112400
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Cathrine Tokle
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Helgelandssykehuset HF
  Konktakt 75112400
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Catrine Beck
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Volda Kommune Bømarka Bufellesskap
  Konktakt 70078445
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Catrine Reitan
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Flyktning- og Innvandrertjenesten
  Konktakt 90410327
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Cecilie E Lærkerød
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bergen kommune
  Konktakt 92218871
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Cecilie Hansen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bodø kommune Hjemmetjenesten Psykisk Helse og Rus
  Konktakt 84940785
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Cecilie Johnsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Vest Inntak og Fosterhjemstjenesten Førde
  Konktakt 46618911
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Cecilie Kildebo
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Halden kommune Barnevernskontoret
  Konktakt 41769016
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Cecilie Stensrud
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Lillehammer kommune
  Konktakt 47709867
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Cecilie Telnes
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Fredensborg Bosenter
  Konktakt 23475470
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Celin Stordahl
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Høgskolen på Vestlandet Sogn og Fjordane - Sogndal - Deltid
  Konktakt 99475923
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Celin Stordahl
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Høgskolen På Vestlandet Sogn og Fjordane - Sogndal - Heltid
  Konktakt 99475923
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Cesilie Gjerde
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass NAV Ytrebygda KS
  Konktakt 55561758
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Charlotte Borge
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Frydenberg ungdomsinstitusjon
  Konktakt 45210005
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Charlotte Drøbak
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Fredrikstad kommune Barneverntjenesten
  Konktakt 90709844
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Charlotte Elise Gray Herbertson
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bergen kommune
  Konktakt 55569623
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Charlotte R Didriksen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Haugesund kommune
  Konktakt 92400098
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Chatrine Markhus
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Rus og psykiatritjenesten
  Konktakt 97181237
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund