Dark Overlay

Finn tillitsvalgt

På denne siden finner du din tillitsvalgt. Siden er under under utvikling, og vi jobber med å oppdatere databasen slik at alle våre om lag 1200 dyktige tillitsvalgte er registert.

Dersom du ikke finner din tillitvalgt kan du ta kontakt med din fylkesavdeling.

Navn
Verv
Arbeidsplass
Mobil / Epost
Tariffområde
 • Hilde Wasmuth
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Vest Skjoldvegen Barnevernsenter Administrasjon Avd Skjold
  Konktakt 97772195
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Hilde Årsandøy
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Midtre Namdal Samkommune Barnevern
  Konktakt 90719552
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Hilde-Lena Alfredsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Troms og Finnmark friomsorgskontor avd Tromsø
  Konktakt 92265450
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Hildegun Nordli
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Inderøy kommune Sosial- og Flyktningetjeneste
  Konktakt 74124200
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Hildegunn Bjørvik
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Askvoll kommune
  Konktakt 57714300
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Hjalmar A. Sletteland
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Helse Førde Lærdal Sykehus
  Konktakt 57714321
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Hulda B. Gudmundsdottir
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 90263775
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Huong Thi Pham
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Belgen barne- og ungdomsinstitusjon
  Konktakt 90414154
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Håvard Sætre
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Stiftelsen Kirkens Familierådgivning Bjørgvin
  Konktakt 91596538
  Send epost
  Tariffområde Virke Virksomheter
 • Ida Claudius
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Fredrikstad kommune Barneverntjenesten
  Konktakt 97766045
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ida Lindstrøm Dahl
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Barne-, Ungdoms- og Familieetaten Regionkonoret Vest
  Konktakt 40493995
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Ida Mari Hals Berg
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Alstahaug kommune Avlastningsbolig For Barn og Unge Funksjonshemmede
  Konktakt 41853397
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ida Marie Rønning Olufsen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Åsnes kommune
  Konktakt 62956600
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ida Midtun
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Heimta AS
  Konktakt 95720461
  Send epost
  Tariffområde NHO Service 453
 • Ida Nikolaisen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Odda kommune Sentraladministrasjon
  Konktakt 97558591
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ida Onsum Vestheim
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Nordre Aker Sosialsenter
  Konktakt 95733910
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Ida Skahjem
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Høgskolen i Innlandet
  Konktakt 90771509
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Idar Eskil Olsen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Sørlandet Sykehus HF Kristiansand Sørøst
  Konktakt 38074274
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Inga-Lena Bjørkedal Hustad
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Gjemnes kommune
  Konktakt 71290303
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingard Selbekk Lundereng
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Arbeidsmiljøenheten
  Konktakt 72542510
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Inge Sandal
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Barne-, Ungdoms- og Familieetaten Regionkonoret Vest
  Konktakt 55337720
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Ingeborg Flesvik
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Dovre kommune
  Konktakt 95725629
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Inger Anne Slettebø
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Psykiatritjenesten i Eigersund
  Konktakt 90104022
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Inger Helen Talberg
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Molde kommune
  Konktakt 93602106
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Inger Lise Hystad
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Øst Ungdoms- og Familiesenter Avd Østlund
  Konktakt 69702000
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Inger Lise Kvalvik Aakre
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Rødøy Kommune
  Konktakt 21054113
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Inger Lise Pedersen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Nord Regionkontor Nord
  Konktakt 45661179
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Inger Lise Pedersen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Region Nord
  Konktakt 45661179
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Inger Listog Leiulfsrud
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Grunerløkka Barneverntjeneste
  Konktakt 92499093
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Inger Marie Wilmann
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Barne- og Familietjenesten Østbyen
  Konktakt 72541500
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Inger Merethe Solbakken
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Øyer kommune
  Konktakt 97601745
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Inger Stine Bjørneset
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Volda kommune
  Konktakt 91595440
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingjerd Jørgensen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 46952410
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingri Åmellem Brøto
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Ål kommune
  Konktakt 40475121
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingrid Angelo Rath
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Barne- og Familietjenesten Omsorgsenheten Enslige Mindreårige Bofellesskap
  Konktakt 41178181
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingrid Bjørdal Tangen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Vest Vestlundvegen Ungdomssenter
  Konktakt 47654573
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Ingrid Brenne
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Volda kommune
  Konktakt 45081672
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingrid Brenne
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Hamna Dagsenter
  Konktakt 45081672
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingrid Irarrazabal
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 94287182
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingrid Lien
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Vågå kommune
  Konktakt 99548479
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingrid Myklebust Skjelten
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Midt Familievernkontoret i Ålesund
  Konktakt 90954517
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Ingrid Vengen Hansen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger
  Konktakt 22920374
  Send epost
  Tariffområde Virke Helse og Sosial
 • Ingunn Børresen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Finnmarkssykehuset HF
  Konktakt 90679372
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Ingunn Selstad
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Trondheim kommune
  Konktakt 73913530
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingunn Westerås
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Sel kommune
  Konktakt 48098542
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingvild Fauske Svabekk
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Barne-, Ungdoms- og Familieetaten Regionkonoret Vest
  Konktakt 46619010
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Ingvild Rørvik
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Miljøarbeidertjenesten
  Konktakt 97620484
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingvild Sture
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Askøy kommune Grønebrekka - Boliger For Enslige Mindreårige Flyktninger
  Konktakt 90983672
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Ingvild Teigland Didriksen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Crux Solstrand Barnevernsenter Foreldre og Barn
  Konktakt 90933341
  Send epost
  Tariffområde Virke Helse og Sosial
 • Ingvill Mork
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Lom kommune
  Konktakt 92043961
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund