Kalenderen viser snart desember og folk flest forbereder jule- og nyttårsfeiring. Det er dyrt å feire jul i Norge. For mange er det slik at pengene ikke holder til å delta på julefeiringen på lik linje med andre.
Julepresanger er ingen selvfølge i alle hjem i Møre og Romsdal. Barna rammes hardt.
(Lønnsmottakere har halv skatt i desember – til orientering)

Å være fattig i Norge handler om å mangle det folk flest har. Til tross for sterk nasjonal oppmerksomhet på fattigdom, er handlekraften fra politiske myndigheter svak. Det er helt avgjørende at personer som er avhengig av offentlig inntektssikring har til livets opphold. Paradoksalt nok er det i denne gruppen vi finner hovedandelen av fattige.

Gi sosialhjelpsmottakere et julebidrag som et verdighetstilskudd. Vi foreslår minimum kr.4 500,- for barnefamilier og minimum kr. 2 500,- til enslige.

Ordfører og politikere; vis handling!

God jul!

Marit Isaksen

Leder i FO Møre og Romsdal